Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst tre medlemmer, og vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen. I løbet af året består bestyrelsens arbejde hovedsageligt i at føre de ting ud i livet, som er blevet vedtaget på generalforsamlingen.

Derudover varetager den en række daglige forretninger, som fx at føre opsyn med vaskeribygningerne samt med de fælles vej- og haveanlæg, ligesom den får udført nødvendige småreparationer på fællesanlæggene, osv. Endelig repræsenterer bestyrelsen grundejerne over for offentlige myndigheder og forhandler med dem om ejernes fællesanliggender.

Bestyrelsen har for øjeblikket følgende sammensætning:
Formand, Kåre Morgen, NBV nummer 47
Sekretær, Marianne Møller, NBV nummer 31
Kasserer, Lars Bjørnholt nummer 23
Suppleant, Inge Lykke, NBV nummer 4