Ejerlavet

Niels Bjerres Vejs Ejerlav har som formål at varetage de fællesinteresser, der vedrører samtlige ejere af rækkehusene på Niels Bjerres Vej.

Som ejer af et rækkehus på Niels Bjerres Vej er du berettiget og forpligtet til at være medlem af ejerlavet, og dermed betale kontingent. Kontingentet indbetales en gang om året inden udgangen af april.

Ejerlavet har indkøbt hækkeklipper, ukrudtsbrænder, højtryksrenser og 2 teltpavilloner. Disse ting findes i Vaskehus Vest, og kan lånes gratis af medlemmerne.

Ejerlavet holder ordinær generalforsamling en gang om året, inden udgangen af januar. Generalforsamlingen er ejerlavets højeste myndighed.

Datoen for generalforsamlingen varsles skriftligt senest en måned forud. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamliungen, skal afleveres skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse og dagsorden udsendes skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: Formandens beretning, regnskab, indkomne forslag, fastsættelse af kontingent, valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleant.

Ejerlavet byder på øl/vand samt efterfølgende kaffe og kage.

Hilsen Bestyrelsen