Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.
Dagsorden i følge vedtægterne.

Se referater her!

Se regnskaber her!

Se bestyrelsens sammensætning her!