Forslag

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 14 dage før dennes afholdelse.

Du kan bruge formularen herunder til at sende forslag ind.